Uměleckým ředitelem a garantem Ameropa Music Academy je houslový virtuóz Pavel Šporcl Záštitu hudebnímu maratónu v Klášteře sv. Anežky České V Praze udělil Ing. Petr Hejma Záštitu koncertům v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi udělil Ing. Vlastimil Picek Mezinárodní hudební akademie Ameropa Music se koná pod patronací legendární herečky a operní zpěvačky Soni Červené

Pátek 16. 07. | 19.00 | Pavel Šporcl a Lihay Bendayan (Izrael) – housle, Komorní orchestr Praga Camerata, umělecký vedoucí Pavel Hůla

Zahajovací koncert Ameropa Music Academy 2021. Pod patronací starosty Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Ing. Vlastimila Picka a záštitou Soni Červené, legendární herečky a operní pěvkyně.
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem, Plantáž 402, 250 01
Program:
A. Vivaldi: L’Olimpiade
J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle a smyčcový orchestr d moll, BWV 1043
A. Vivaldi: Čtvero ročních období

Úterý 20. 07. | 17.30 | Veřejné mistrovské dílny pedagogů Ameropa Music Academy

Pedagogové letošní akademie vás rádi uvítají na otevřené výuce v synagoze v Brandýse nad Labem v 17:30. Pro vedení více, než 80 mladých hudebníků z ČR, Španělska, USA, Izraele a Velké Británie jsme jich pozvali 24. Někteří z nich se představí brandýskému publiku v překrásné synagoze a prozradí metody svého mistrovství. Večer zahrají na koncertě.

Seznam umělců Ameropa Music Academy 2021:

Housle: Pavel Šporcl, Lihay Bendayan (Izrael), Petr Bernášek, Ada Slivanská. Viola: Věra Binarová. Violoncello: Tomáš Strašil, Lukáš Novotný. Flétna: Václav Slivanský. Hoboj: Pavel Tylšar. Klarinet: Sancho Sánchez Gil (Španělsko), Miloslav Tengler. Fagot: Saxton Rose (USA). Lesní roh: José Domingo Robles Sanmartín (Španělsko). Harfa: Kateřina Englichová. Kytara: František Lukáš. Akordeon: Vojtech Szabó. Klavír: Eliška Novotná, Václav Mácha, Stanislav Bogunia. Zpěv: Pavlína Senić. Kreativní program pro děti: Ramona Schulz (Německo), Magdalena Gracerová. Výtvarný program: Viktori Rampal Dzurenko

Úterý 20. 07. | 19.30 | Koncert pedagogů Ameropa Music Academy
Pavel Šporcl Lihay BendayanPetr BernášekAda Slivanská Věra BinarováLukáš NovotnýTomáš StrašilVáclav Slivanský Pavel TylšarSancho Sánchez GilJosé Domingo Robles Sanmartín Saxton Rose Kateřina Englichová
Vojtech SzabóFrantišek LukášPavlína Senić
Eliška NovotnáVáclav Mácha
Stanislav Bogunia

Tajemnou atmosféru překrásné synagogy v Brandýse nad Labem, jejíž vznik se datuje do roku 1559, umocnila rekonstrukce, která ji vrátila původní krásu. V padesátých letech 20. století byly zničeny galerie a svatostánek, hlavní sál byl přestropen, vybílen a synagoga sloužila jako skladiště.

Rádi se sem vracíme a necháváme se inspirovat jejím kouzlem. Naše první dáma královského nástroje – harfy Kateřina Englichová zde bude v rámci akademie a dětského tábora vyučovat celý týden. Určitě ji uslyšíte na koncertě se sólovými skladbami i s kolegy – například s violistkou Věrou Binarovou. Vystoupí také houslista Petr Bernášek, violoncellisté Lukáš Novotný nebo Tomáš Strašil. Můžete se těšit i na umělce ze zahraničí – fagotista Saxton Rose z USA, klarinetista Sancho Sánchez Gil a hráč na lesní roh José Domingo Robles Sanmartín ze Španělska už vybírají ze svého repertoáru. Také hráč na hoboj Pavel Tylšar, kytarista František Lukáš či fenomenální akordeonista Vojtech Szabó vás potěší svým uměním. A synagogu naplno rozezní fascinující soprán Pavlíny Senić. Klavírní spolupráci zajistí Stanislav Bogunia, Eliška Novotná a Václav Mácha. Jestli vystoupí i sólisté pátečního koncertu – houslisté Lihay Bendayan z Izraele či dokonce Pavel Šporcl? Nechme se překvapit. Stejně jako atmosféra synagogy je i koncertní program prozatím zahalen tajemným závojem…

Děkujeme našim sponzorům a dárcům za podporu!
 

Pin It on Pinterest

Share This