Uměleckým ředitelem a garantem Ameropa Music Academy je houslový virtuóz Pavel Šporcl Záštitu hudebnímu maratónu v Klášteře sv. Anežky České vPraze udělil Ing. Petr Hejma Záštitu koncertům v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi udělil Ing. Vlastimil Picek Mezinárodní hudební akademie Ameropa Music se koná pod patronací legendární herečky a operní zpěvačky Soni Červené

Pátek 16. 07. | 19.00 | Pavel Šporcl a Lihay Bendayan (Izrael) – housle, Komorní orchestr Praga Camerata, umělecký vedoucí Pavel Hůla

Nádvoří zámku Brandýs nad Labem, Plantáž 402, 250 01 v 19 hod.
V případě nepříznivého počasí se bude koncert konat ve Staré Boleslavi v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Komenského, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v 19:30.

Zahajovací koncert Ameropa Music Academy 2021.
Pod patronací starosty Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Ing. Vlastimila Picka a záštitou Soni Červené, legendární herečky a operní pěvkyně.

Program:
A. Vivaldi: L’Olimpiade
J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle a smyčcový orchestr d moll, BWV 1043
A. Vivaldi: Čtvero ročních období
Vstupenky k dispozici na Ticketportal.cz

Úterý 20. 07. | 17.30 | Veřejné mistrovské dílny pedagogů Ameropa Music Academy

Pedagogové letošní akademie vás rádi uvítají na otevřené výuce v synagoze v Brandýse nad Labem, Na Potoce č.p. 140, 250 01 Brandýs nad Labem v 17:30. Pro vedení více, než 80 mladých hudebníků z ČR, Španělska, USA, Izraele a Velké Británie jsme jich pozvali 24. Někteří z nich se představí brandýskému publiku v překrásné synagoze a prozradí metody svého mistrovství. Večer zahrají na koncertě.

Veřejné dílny povedou pedagogové Ameropa Music Academy 2021:

Housle: Pavel Šporcl, Lihay Bendayan (Izrael) Harfa: Kateřina Englichová  Akordeon: Vojtech Szabó Zpěv: Pavlína Senić 

Vstupenky k dispozici na Ticketportal.cz

Úterý 20. 07. | 19.30 | Koncert pedagogů Ameropa Music Academy

Tajemnou atmosféru překrásné synagogy v Brandýse nad Labem (Na Potoce č.p. 140, 250 01), jejíž vznik se datuje do roku 1559, umocnila rekonstrukce, která ji vrátila původní krásu. V padesátých letech 20. století byly zničeny galerie a svatostánek, hlavní sál byl přestropen, vybílen a synagoga sloužila jako skladiště. Rádi se sem vracíme a necháváme se inspirovat jejím kouzlem. Naše první dáma královského nástroje – harfy Kateřina Englichová zde bude v rámci akademie a dětského tábora vyučovat celý týden.

Určitě ji uslyšíte na koncertě se sólovými skladbami i s kolegy – například s violistkou Věrou Binarovou. Vystoupí také houslista Petr Bernášek, violoncellisté Lukáš Novotný nebo Tomáš Strašil. Můžete se těšit i na umělce ze zahraničí – fagotista Saxton Rose z USA, klarinetista Sancho Sánchez Gil a hráč na lesní roh José Domingo Robles Sanmartín ze Španělska už vybírají ze svého repertoáru. Také hráč na hoboj Pavel Tylšar, kytarista František Lukáš či fenomenální akordeonista Vojtech Szabó vás potěší svým uměním. A synagogu naplno rozezní fascinující soprán Pavlíny Senić. Klavírní spolupráci zajistí Stanislav Bogunia, Eliška Novotná a Václav Mácha. Jestli vystoupí i sólisté pátečního koncertu – houslisté Lihay Bendayan z Izraele či dokonce Pavel Šporcl? Nechme se překvapit. Stejně jako atmosféra synagogy je i koncertní program prozatím zahalen tajemným závojem…

Vstupenky k dispozici na Ticketportal.cz

Pavel Šporcl Lihay BendayanPetr BernášekAda Slivanská Věra BinarováLukáš NovotnýTomáš StrašilVáclav Slivanský Pavel TylšarSancho Sánchez GilJosé Domingo Robles Sanmartín Saxton Rose Kateřina Englichová
Vojtech SzabóFrantišek LukášPavlína Senić
Eliška NovotnáVáclav Mácha
Stanislav Bogunia
Pátek 23. 07. | 17.00 | Koncert účastníků Akademie Ameropa Music

Synagoga v Brandýse nad Labem, Na Potoce č.p. 140, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.
V pátek se bude konat první z koncertů nastudovaných našimi studenty.

Koncerty účastníků Akademie budou obsahovat sólová vystoupení, sólové skladby s nejrůznějšími doprovodnými nástroji i skladby komorní, pro seskupení více nástrojů. Zazní to, co si studenti připravili a co naši lektoři s nimi během pobytu na Akademii nazkoušeli. Vedle smyčců se věnujeme i studentům hrajícím na dechové nástroje, klavír, harfu, akordeon nebo kytaru. Máme i pěvecké oddělení. V letošním roce na Akademii a Hudební tábor přijede více, než 80 studentů. Jejich věkové rozpětí je od 8 do 48 let. Stejně, jako naši pedagogové, i studenti mají rádi klasickou hudbu, soudobé skladby a nebo třeba i jazz – a proto se můžete těšit na opravdu pestrý program.

Koncert se koná od17 hodin. Po něm můžete zůstat na bohoslužbu, kterou povede rabín David Maxa. Pro ty, kteří tuto zkušenost ještě nezažili to určitě bude nová a zajímavá zkušenost a duchovní obohacení.

Vstupenky k dispozici na Ticketportal.cz

Sobota 24. 07. | 17.00 | Hudební tábor Ameropa Music, kreativní program, harfový soubor, komorní orchestr a Pavel Šporcl

Nádvoří zámku v Brandýse nad Labem, Na Plantáži 402, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Sobotní hudební podvečer zahájí kreativní program dětí a studentů hudebního tábora. Po něm vystoupí orchestr, který ve svém programu doprovodí i Pavla Šporcla.

Ramona Schulz a Magdalena Gracerová připraví s dětmi do 14 let originální vystoupení POHYB – AKCE – HUDBA. Nebudou chybět improvizační prvky, herecké akce, dekorace. Na přípravě se budou podílet i starší děti, které pořád baví si s hudbou hrát, zkoumat a vymýšlet nové možnosti svých nástrojů a těší je předávat radost a nadšení, které při hře pociťují i publiku, ve kterém kromě rodičů a prarodičů bude i řada věrných návštěvníků koncertů. Zveme vás na tajuplný ostrov hudby na zámecké nádvoří.

Kateřina Englichová představí publiku mladou generaci královského nástroje, harfy. Přesto, že holčičky jsou ve věku 9 – 12 let, mnohé z nich získalo již řadu ocenění na soutěžích. Podmanivý zvuk se ponese nádvořím historického zámku.

Tristan Michael Willems, hudebník, dirigent a vydavatel žijící v ČR, USA na Islandu, který dirigoval a hrál v mnoha orchestrech po celém světě letos povede orchestr. Sestavíme ho z našich studentů a nastuduje zajímavý repertoár. Jako sólista vystoupí i Pavel Šporcl.

Tento koncert se uskuteční na nádvoří zámku v Brandýse.

Vstupenky k dispozici na Ticketportal.cz

Sobota 24. 07. | 19.00 | Závěrečný koncert Akademie Ameropa Music 2021 v Brandýse nad Labem

Zámecká kaple zámku v Brandýse nad Labem, Na Plantáži 402, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Večerním koncertem v nově renovované kapli brandýského zámku se v letošním roku rozloučíme s městem Brandýs nad Labem-Starou Boleslaví, která nám po tolik let poskytuje zázemí. Město nám pomáhá s organizací. Jeho obyvatelé i příznivci z okolí chodí pravidelně již 22 let na naše koncerty a znají mnoho z našich studentů, sledují jejich umělecký vývoj a radují se z jejich úspěchů. Hudební škola nám poskytuje prostory a zázemí. Jsme tu rádi a těšíme se na pokračování spolupráce i v dalších letech. Neříkáme “sbohem”, ale “nashledanou”.

Vstupenky k dispozici na Ticketportal.cz

Neděle 25. 07. | 11 - 19 hod. | Mezinárodní hudební maratón v Klášteře sv. Anežky České

Klášter sv. Anežky České, Anežská 16, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Záštitu hudebnímu maratónu v Klášteře sv. Anežky České V Praze udělil Ing. Petr Hejma

11:00 sv. František
Komorní koncert hostů
Zemlinského kvarteto a hosté Pavel a Petr Šporclovi, Dvořák Věta pro smyčcové kvarteto F dur B. 120, Sextet A dur op. 48, ..

13:30 sv. František
Koncert vybraných účastníků a komorních souborů Ameropa Music Academy 2021

15:30 klášterní zahrady / ambit
Hudební promenády

17:00 Hudba národů
závěrečná vystoupení: harfový soubor, kreativní program, komorní orchestr se sólistou Pavlem Šporclem.

18:00 Ukončení Mezinárodní akademie Ameropa Music 2021 diplomy, fotografie

Vstupenky k dispozici na Ticketportal.cz

Koncert sv. Anežka

Děkujeme našim sponzorům a dárcům za podporu!
 

Pin It on Pinterest

Share This